Hep beraber Kızıl 1 Mayıs‘ta meydanlara inelim! [Aufruf auf türkisch]

erstermaidreizehnuhrneukoellnHep beraber Kızıl 1 Mayıs‘ta meydanlara inelim!

„1 Mayıs komünistler ve proletarya için sıradan bir bayram günü değildir; aksine sınıf mücadelesi ekseninde eylem kılavuzudur.“ Ernst Thälmann

1 Mayıs dünyadaki bütün işçilerin mücadele günüdür. Dünyanın her bir yanında işçiler ve emekçiler bu günde meydanlara inip burjuva devletlere karşı direnirler. Ülkeleri farkli olsa da hedefleri aynıdır; Kapitalist ve emperyalist sömürgeciliğe son vermek! Bu ortak hedef proleter enternasyonalizmin bir simgesidir. Marx ve Engels´in dediği gibi „İşçilerin vatanı yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır. Dünyanın Bütün İşçileri, Birleşin!“


1 Mayıs burjuvaziye karsi mücadele günüdür. Burjuva devleti polisini, iktidarını ve askerini halkı ezmek için kullanır. Bizler için 1886‘da Haymarket-Direnişi, 1929‘da Berlin Mayıs eylemleri ve 1987‘de Kreuzberg‘deki eylemler, emperyalist devletlerde devrimci potansiyelin güçlü bir şekilde var olduğunu göstermektedir.

1 Mayıs Anti-emperyalisttir !


Bizler bu mücadele gününde kapitalizme ve emperyalizme karşı savaşıyoruz. Kapitalizm ve emperyalizm bütün dünyada halkları sömürmektedir. Dünya üzerinde yönetimi elinde bulunduran bir avuç azınlık olan Kapitalist-emperyalist devletler,bu zenginliklerini sömürge,yarı-sömürge ve yarı-feodal ülkeleri sömürü yoluyla kurmaktadırlar.Bu yüzden diyoruz ki emperyalizm ölü bir sistemdir. Dünya halkları için emperyalizm savaş ve ölüm demektir. Emperyalst-kapitalistler paylaşım savaşlarını yürütürken bu savaşların en ön saflarına ise onların paylaşımlarının bedellerini ödemek üzere yoksul halkı sürmektedir. Burjuva devletler içerisinde kapitalistler zenginlik içinde yaşarken milyonlarca insan açlıktan ölüyor.

 

Suriye‘de, Libya‘da, Afganistan,Irak ve Ukrayna‘da çıkan emperyalist savaşlar, kendi düşmanını da gerektiğinde kendisi yaratır, nitekim IŞİD‘i emperyalizmin doğurdugu gibi. ABD 1978‘den beri islamcı çeteleri sovyetlere karşı savaşmaları için desteklemiştir. Bu savaşların sorumlularının başta geleni ABD ve NATO birligidir.Mao‘nun dedigi gibi „Gericilige karsi savaşmadan, gericilik yenilmez“. Bu yüzden emperyalizme karşı direnişler meşrudur ve haklıdır. Amerikan-alman- veya rus emperyalizmi olsun, emperyalizmin her türüne karşı çıkılmalıdır. Bu enternasyonalist tavır 1 Mayıs‘ta bizler tarafından ortaya konulmalıdır.

1 Mayıs Proletardir !

“ Yoksulluk değişime, eylemlere ve devrime yol açar.“
Mao Tse-Tung

İşçiler ve emekçiler sırf iş gücünü satarak yaşamını var ediyorlar. Aynı zamanda toplumun bütün zenginliklerini yaratan ve dünyayı emeği ile var eden işçi sınıfıdır. Kapitalist sınıf bizim kanımız,alınterimiz üzerinden zenginliklerini arttırmaya devam ediyor. Bu ne demek oluyor? Kapitalist sınıf bize, işçi sınıfına, muhtaçtır. Kapitalizm kendi mezarlığını yaratıyor aynı zamanda. Bir tek işçi sınıfı liderliğinde devrimler gerçekleşebilir.

Burjuvazi bunu bilerek işçi sınıfını yanıltmak istiyor. Sosyal demokrat-partiler kurarak, kapitalizmin reform edilebilir algısını yaratmak istiyorlar. Bu partiler sınıf kavgasına barışçıl bir perspektif sunma çabasındalar. Bunun için sendikalarını da kurmaktadırlar. Fakat sendikaların istekleri şundan öte çıkmaz: gelirimiz artsın, kira fiyatları insin, günlük çalişma saatlerimiz insin. Bunlar neyi gösterir? Bu genel anlamda doğru olan taleplerin yanında, sorunların asıl kaynağını, yani kapitalist sömürgeciliği konu etmez. Bu yüzden sosyal demokrat-partiler hep kapitalist sistemin ve burjuva diktatörlüğün koruyucusu olurlar.

Burjuva devlet legal yöntemler ile yıkılamaz. Parlamento seçimleri, legal partiler bunu başaramaz. Burjuva devleti işçi sınıfının devrimiyle yok edilmelidir. Burjuvazi kriz zamanlarında iktidarını sağlamak için faşizme başvurur. Peki faşizm nedir? Faşizm kapitalizmin ve burjuva diktatörlüğün en ırkçı, gerici ve terörist versiyonudur. Bu yüzden kriz zamanlarında özellikle bugün mülteci krizinde avrupanın her yerinde faşist ve ırkçı partiler güçlenmektedir.

1 Mayıs Kızıldır!

Emperyalizm dünyayı yok etmeden yıkılmalıdır. Başka ülkelerin zenginliklerinden pay kapmak ve ona yönelik hakimiyetini kurmak için, emperyalizm, her zaman yeni savaşlar açmaktadır. O yüzden bizler, dünya halklarının kurtuluşu olan sosyalizm ve komünizm için savaşmalıyız. Proletarya diktatörlüğünü, burjuvazinin araçları olan oportünistlere, revizyonistlere ve sosyal demokratlara kanmadan, kurmalıyız. Bu yüzden bütün devrimci-demokrat-ilerici insanlari 1 Mayıs saat 13:00 de Neukölln‘de bizler ile meydanlarda yürümeye davet ediyoruz. Gelin hep birlikte sosyalizm, komünizm için mücadele edelim ve sömürgeci kapitalist sistemi tarihe gömelim!

Advertisements